Aktuality

Nově vyhlášená Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů 2014

Celým názvem Grantový program Rozvoj venkovské krajiny, Opatření Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů

Cílem opatření grantového programu je rozšíření přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů v Jihočeském kraji, a to například pořízení mobilních farmářských prodejen či podpora prodeje „ze dvora“.

Termín vyhlášení 2. 1. 2014, termín ukončení příjmu žádostí 19. 2. 2014 do 14.00 hodin

Soubory ke zpracování žádosti najdete na:

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS