O nás

Farmářské centrum VLTAVA, o.s.

 

Založení:
Občanské sdružení bylo založeno z iniciativy MAS Vltava 19. prosince 2005 v souladu s ustanoveními zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.

Vznik:
Ke vzniku Farmářského centra VLTAVA došlo 7. srpna 2007 zapsáním do rejstříku Ministerstva vnitra ČR.


Posláním sdružení je analyzovat a následně přispět k rozvoji a prosperitě podnikání zvláště pak v mikroregionu Vltavotýnsko, v Jihočeském kraji a v České republice.

Farmářské centrum VLTAVA sdružuje aktivní zájemce a zájemce ze stran odborníků v poskytování potřebných služeb v oblasti poradenství pro zemědělství, lesnictví, potravinářského průmyslu a souvisejících odvětví, např. agroturistiky, využívání obnovitelných zdrojů energie, ekologického zemědělství a využívání bioodpadů.

Cílem sdružení je:
- zvýšení informovanosti a právního vědomí ve výše uvedených oblastech, které bude spočívat zejména ve vybudování a provozování poradenského informačního a vzdělávacího centra se zaměřením na sběr a vyhodnocování informací o vhodných technologiích a obecně investičních záležitostech subjektů v této oblasti působících, zvláště pak svým členům
- poradenská činnost při získávání prostředků na konkrétní projekty zaměřené na rozvoj činnosti zainteresovaných subjektů
- budování vhodných zařízení, která by svou existencí pomohla zvýšit diversifikaci a konkurenceschopnost, a to zejména u svých členů

K naplnění cílů hodlá sddružení shromažďovat, zpacovávat, analyzovat a v konečné fázi distribuovat přístupná data prostřednictvím tištěných médií a internetu, zajišťovat a pomáhat budovat investice.
Sdružení hodlá realizovat zejména takové cíle, které naplňují a odrážejí především požadavky mikroregionálních, regionálních a národních rozvojových strategií.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Stanovy Farmarskeho centra VLTAVA, o.s..pdf Farmářské centrum VLTAVA, o.s. 46.7 Kb