Vzdělávací semináře

Vzdělávací semináře na Vltavotýnsku

Farmářské centrum nejen organizuje svoje semináře, ale rádi Vás informujeme i o dalších seminářích, které se konají na území našeho mikroregionu na téma zemědělství.

Letošní rok zahájil svou činnost Spolek pro rozvoj regionu cyklem seminářů s názvem "Vzdělávání zemědělských podnikatelů v zemědělství a lesnictví 2015". Hlavními tématy seminářů jsou např. cross compliance, změny zákonů a nařízení  Státní rozstlinolékařské správy (SRS) a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) nebo změny ve veterinárním zákoně.

Semináře na téma „Zvyšování vodní retence a ekologické stability v rámci zemědělské činnosti 2013“ mají seznámit zemědělce s nástroji pro zvýšení ekologické stability krajiny, snížení eroze půd, zvýšení přirozené úrodnosti půd a seznámení s prostředky, kterými se dá tohoto stavu docílit, včetně legislativních nástrojů, dotačních zdrojů.

Semináře jsou vhodné pro zemědělské podniky v oblasti opatření na zvyšování vodní retence krajiny, zvyšování přirozené retence půd, zvyšování ekologické stability krajiny formou stabilního hospodaření, zavádění drobných krajinných prvků a péče o zemědělskou krajinu v duchu dlouhodobého udržitelného rozvoje. Semináře organizuje občanské sdružení BIOREGIO.

Cyklus seminářů z projektu „Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR 2012“ zemědělcům pomůže orientovat se v problematice požadavků na hospodaření, a to zejména co se týče požadavků Cross Compliance (SMR, GAEC), problematiky zachování a údržby krajiny a ochrany ŽP v souvislosti se zemědělským hospodařením (AEO), ochrany vůči erozi půd, znečišťování vod, zaměření na zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny a evidenční povinnosti zemědělců. Semináře organizuje občanské sdružení Spolek pro rozvoj regionu.

Na seminářích projektu "Vzdělávání v zemědělství 2012" budou prezentovány nejnovější poznatky agrární politiky včetně související legislativy a modernizace systémů hospodaření. Jedná se zejména o nové zkušenosti se zaváděním reforem společné zemědělské politiky, nezbytné zákonné požadavky a pravidla na hospodaření zemědělských podniků. Další zaměření bude na moderní systémy hospodaření v rostlinné výrobě a následně rozbor informací týkajících se jednotlivých opatření v rámci os I. a II. Programu rozvoje venkova ve vztahu k technologické přípravě zemědělských podniků na podmínky hospodaření. Semináře organizuje Biotechnologie o.p.s