Zpracování zemědělských produktů 2014

Zpracování zemědělských produktů 2014

 

Datum

Seminář

Místo konání

7. 11. 2013

Zpracování mléka a výroba mléčných produktů

Chrášťany u Týna nad Vltavou

8. 11. 2014

Zpracování mléka a výroba mléčných produktů

Čihovice, Týn nad Vltavou

4. 10. 2014

Zpracování masa a masných produktů, domácí porážka

Čihovice, Týn nad Vltavou

11. 10. 2014

Rukodělné zpracování ovčí vlny

Chrášťany u Týna nad Vltavou

15. 11. 2014

Pěstování a prodej zeleniny a ovoce, uskladnění a zpracování

Chrášťany u Týna nad Vltavou

 7. 12. 2014

Rukodělné zpracování ovčí vlny

Chrášťany u Týna nad Vltavou

Přihlášky zasílejte na e-mail: spejchar@cihovice.cz, +420 774 709 103

O projektu

Malé farmy řeší problém s odbytem svých produktů a výpěstků. Jedním z řešení je přímé zpracování na výrobek přímo pěstiteli a chovateli. Proto se Tento projekt zaměřuje na zpracování masa, mléka, rostlinných produktů včetně ovoce a zeleniny a dalších produktů (např. ovčí vlna, sláma). Semináře obsahují jak praktické ukázky technologií zpracování a výroby, jejich ekonomiky, tak i legislativní opatření a nástroje EU a ČR, které se ke zpracování jednotlivých zemědělských komodit vztahují. Podrobné členění témat zpracování zemědělských produktů je uvedeno u jednotlivých seminářů.

Farmářské centrum sdružuje místní zemědělce a spolupracuje s ostatními organizacemi podobného charakteru. Úspěšně provádí semináře, které jsou farmáři hojně navštěvované. Z diskusí na těchto setkáních vyplynula poptávka po seminářích na téma zpracování zemědělských produktů a zvýšení jejich hodnoty prvovýrobci. Tím vznikla i jednotlivá témata seminářů tohoto projektu zaměřená na zpracování.

Proškolení farmářů v problematice zpracování zemědělské produkce, zejména masa, mléka, rostlinné produkce a dalších produktů, na produkty zvyšující prodejnost výpěstků a produkce. Seznámení s legislativou vztahující se k jednotlivým zemědělským komoditám a jejich zpracování na lokální úrovni přímo u pěstitele a chovatele. Technologie zpracování a výroby zemědělských produktů, nástroje a způsoby prodeje a marketingu, uplatnění na trhu. Na tato témata bude zaměřeno postupně na sebe navazujících 6 seminářů, které jsou spojeny s praktickou ukázkou zpracování zemědělské produkce.

Obsahová náplň seminářů

Přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické požadavky na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe. Zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem.

Realizace projektu: 14. 10. 2013 - 31. 12. 2014

Zpracování zemědělských produktů 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zpracování zemědělských produktů 2014

                                                                                       

 

                                   

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vzdelavaci-material-pestovani-ovoce.pdf 2986.3 Kb
vzdelavaci-material-zpracovani-masa.pdf 2002.1 Kb
vzdelavaci-material-zpracovani-mlecnych-produktu.pdf 6402.7 Kb
vzdelavaci-material-zpracovani-ovci-vlny.pdf 2555.7 Kb