Informační podpora zem. podnikání v systému CC

Informační podpora zemědělského podnikání v rámci systému Cross Compliance v ČR

Projekt naplňuje cíle Programu rozvoje venkova (PRV) 2007 – 2013, Osy I. a II., opatření I.3.1., pomocí těchto tématických okruhů :

a) požadavky Cross Compliance (SMR, GAEC)

b) problematika zachování a údržby krajiny a ochrany ŽP v souvislosti se zemědělským hospodařením (AEO)

c) ochrana vůči erozi půd, znečišťováním vod, zaměření na zvyšováním biodiverzity a rozmanitosti krajiny

d) evidenční povinnosti zemědělců

 

Cíle projektu:

Cyklus seminářů zemědělcům pomůže orientovat se v problematice požadavků na hospodaření s ohledem na ochranu biodiverzity, ochranu vod, tvorbu krajiny v souladu s prioritami PRV:

a) jednotlivé semináře přinesou zemědělcům přehled dané problematiky a s pomocí lektorů si vyzkoušejí i praktické dopady jednotlivých probíraných témat. Bude kladen důraz na prevenci problémů a jejich případné řešení

b) na každém semináři bude také prostor na dotazy a připomínky zemědělců k náplni výuky, problematické oblasti týkající se probírané problematiky pro zkvalitnění zpětné vazby

c) aktivační metody výuky pomohou účastníkům seminářů v hlubším pochopení problematiky, v osvojení dovedností a znalostí nutných pro efektivní zavádění a naplňování cílů a priorit Cross Compliance (GAEC, SMR, ochrana biodiverzity aj.)

 

Informační podpora zemědělského podnikání v rámci systému Cross Compliance v ČR Evropský zemědělský fond: Evropa investuje do venkovských oblastí Informační podpora zemědělského podnikání v rámci systému Cross Compliance v ČR

                                                                                    

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Evidence na farme255514598.pdf 585.3 Kb
GAEC_Standardy dobrého zemedelského a environmentálního stavu2010180435552.pdf 4642.3 Kb
Havarijni_plan.rar 4189.7 Kb
Checklisty_BOZP_01092010498208222.xls 8093.2 Kb
Kontrolni_pozadavky.pdf 195 Kb
Kontroly podminenosti _Statistiky_2009_2010924950696.pdf 77.9 Kb
Krajinne_prvky_2010321479759.pdf 2618.3 Kb
Pohotovostni_nakazovy_plan.rar 450.7 Kb
Registrace_krmiv.rar 34.4 Kb
Schema manipulace s hnojem433989709.pdf 234.6 Kb
Zmeny v systemu konrol podminenosti_2011578254527.pdf 137.3 Kb