Cross compliance 2012

Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR 2012

 

Datum

Místo konání

20. 12. 2012

Týn nad Vltavou – Čihovice

12. 2. 2013

Týn nad Vltavou - Čihovice

18. 11. 2013

Týn n/Vlt. - Hněvkovice

31. 1. 2014

Týn nad Vltavou - Čihovice

20. 2. 2014

Želeč

  6. 3. 2014

Želeč

Spolek pro rozvoj regionu, info@vltavotynsko.cz, +420 774 709 110, www.spolekprorozvojregionu.cz

 

O projektu

Dostupnost vzdělávacích a informačních služeb je v současné době pro drobné zemědělce relativně slabší, ať už z hlediska finančních nákladnosti či lokalizace poskytovatelů. Systém Cross Compliance v ČR funguje od roku 2009 a v následujících letech postupně dojde k jeho rozšíření o nové kontrolní požadavky. Z těchto důvodů je nezbytné zajistit pravidelnou informovanost a důsledně aktualizovat vznikající legislativní požadavky.

Cyklus seminářů zemědělcům pomůže orientovat se v problematice požadavků na hospodaření, a to zejména:

  1. Požadavky Cross Compliance (SMR, GAEC)
  2. Problematika zachování a údržby krajiny a ochrany ŽP v souvislosti se zemědělským hospodařením (AEO)
  3. Ochrana vůči erozi půd, znečišťování vod, zaměření na zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny
  4. Evidenční povinnosti zemědělců
Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR 2012