Vzdělávání ZP v zemědělství a lesnictví 2015

Vzdělávání zemědělských podnikatelů v zemědělství a lesnictví 2015

Dostupnost vzdělávacích a informačních služeb je v současné době pro drobné podnikatele v zemědělství a lesnictví relativně slabší, ať už z hlediska finanční nákladnosti či lokalizace poskytovatelů. Z těchto důvodů považujeme podporu vzdělávání u této cílové skupiny jako významnou. Také považujeme za nezbytné zajistit pravidelnou informovanost v daných oblastech a důsledně aktualizovat vznikající legislativní požadavky.

Činíme tak v následujících termínech na vzdělávacích seminářích, na které jste srdečně zváni!

Termín Místo konání Téma
9.12. 2014  Čihovice Cross compliance
27. 1. 2015 Sudoměřice u Bechyně Cross compliance
2. 2. 2015 Čihovice Změny zákonů a nařízení, Státní rostlinolékařské správy (SRS) a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v roce 2015
17. 2. 2015 Čihovice Změny ve veterinárním zákoně v roce 2015
24. 2. 2015 Sudoměřice u Bechyně Změny ve veterinárním zákoně v roce 2015
9. 3. 2015 Bartošovice v Orlických horách Cross compliance

Přihlášky přijímá a další informace Vám poskytne Mgr. Lenka Houdková:

Spolek pro rozvoj regionu, houdkova@vltavotynsko.cz, 774 709 113, www.spolekprorozvojregionu.cz

 

Vzdělávání zemědělských podnikatelů v zemědělství a lesnictví 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Harmonogram projektu "Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko